La música d'avantguarda és la música que es considera al capdavant de l'experimentació o la innovació en el seu camp, amb el terme "avantguarda" que implica una crítica a les convencions estètiques existents, el rebuig de l'statu quo a favor d'elements únics o originals , i la idea de públic deliberadament desafiant o alienant.

No s'han trobat productes que corresponen a la seva selecció.